Kreiskrankenhaus

1878 oprettedes i byen en "sygehusforening", der havde til formål at få opført et nyt sygehus med tidssvarende lægebehandling og pleje. Foreningen indsamlede en større kapital, men projektet løb ud i vandet, da Sønderborg kreds selv besluttede at opføre et nyt sygehus i 1892. 

Da sygehuset blev indviet i den  30. september 1894, havde det 20 sengepladser, hvilket dog snart viste sig at være for lidt. Der gik ikke længe, så  blev der udvidet med yderligere 5 senge og i 1895 blev der opført en barak i sygehusparken med plads til 15 senge, den såkaldte epidemiafdeling. Samme år blev der bevilget 7-800 mark til indkøb af et mikroskop til sygehuset. 

Alt dette skete  i en epoke af byens historie, hvor der skete en meget stor udvikling. Byen fik gadebelysning, vandværk, amtsjernbane, telefon. Der kom veterinære foranstaltninger vedrørende slagtning af dyr og behandling af mælk.

Lægerne behandlede både medicinske og kirurgiske sygdomme. Antallet af kirurgiske indgreb var i 1896 på 125 og ved århundrede skiftet var det steget til 200 operationer. Indlæggelsesantallet steg i samme periode fra 200 per år til 326 og var i 1905 på 460 indlæggelser pr. år. Man udvidede sygehuset ved at inddrage tagetagen, hvorved det totale sengetal steg til 76.

En ny æra startede, da man i 1922 ansatte Ekkert Petersen som den første kirurgiske overlæge på sygehuset. Det var på den tid, da diakonisserne kun tog temperatur på kvinder, da de mente, det var upassende at tage temperaturen på mænd. En dag blev Ekkert Petersen tilfældigt klar over, at et af ham ordineret clysma til en mandlig patient blev givet af sygehusets havemand.

Den 1. april 1934 blev Amtssygehuset/Kongevejshospitalet efter lange drøftelser og udredninger mellem indenrigsministeriet, Sønderborg by og Augustenborg kommune lagt funktionelt sammen med Sønderborg sygehus, der dengang hed Statshospitalet. Sygehuset blev samtidig suppleret med en gynækologisk - obstetrisk afdeling. Senere oprettedes en røntgenterapiafdeling.

Sygehuset fungerede frem til 1975, hvor det blev  solgt til kommunen og derefter nedrevet.