Brorsonsvej 1
Brorsonsvej 1a

Det tidligere kredshus.

I 1878 opførtes et kombineret kredshus og landrådbolig - det nuværende Brorsonsvej 1.

Med sine høje gavle og spidsbuede vinduer og blændinger, det rød-gule mønstermurværk er det typisk for 'Hannoverskolens' nygotik, som var en nordtysk specialitet.

Pladsen blev imidlertid for trang, og i 1913 blev der bygget en ny landrådsbolig - det nuværende Brorsonsvej 1A.

Efter genforeningen i 1920 fik det daværende Sønderborg Amt sit hovedsæde her. 

Ved kommunalreformen i 1970 overgik bygningen til Sønderborg kommune og de fandt anvendelse til henholdsvis musikskole - nr. 1 - og Kunstskole - nr. 1A.

Med opførelsen af multikulturhuset på Nørre Havnegade, flyttede Kunstskolen og bygningens fremtid er pt. usikker.

Forstue, Brorsonsvej 1a (nu Kunstskole)
Spisestue, Brorsonsvej 1a (nu Kunstskole)
Kunstskole 2017
Spisestuen 2017