Møllen lå på Sundevedsiden og blev drevet sammen med en benmelsfabrik og et kalkbrænderi.

Kilde: Møller på Als, Hans Linow og Jens Lampe.