Forhuset

Bygningen var oprindelig et bindingsværksgavlhus med portsidehus.

i 1820'erne udskiftedes bygningen ud mod Perlegade med et grundmuret pilasterprydet langhus.

Sidehuset står stadig i det gamle 1600-tals bindingsværk.

Bygningens yderste højre fag blev skåret af ved Jernbanegades gennembrud.

Bygningen huskes nok bedst som værende der, hvor Carstens Legetøj i sin tid holdt til.

Baghuset

På hjørnet af Perlegade og Jernbanegade - indgang ved Schmidts Delikatessen - er et af Sønderborgs ældste huse. Det er et bindingsværkshus, der kan dateres tilbage til slutningen af 1500-tallet.