Omkring 1800 ejedes hele ejendommen med et ældre forhus, det store pakhus, stalde og sideboliger af sukkerkoger, købmand og skibsreder Gorrisen, som måtte kapitulere, da englænderne i 1807 tog hans skibe på Københavns red. 

Derefter ejedes hele ejendommen af købmand H.C. Günther Sohn, hvis slægt havde virket i Sønderborg godt 300 år. 

I 1870'erne byggedes det nuværende forhus og gav plads til "Kreditbank GmbH Sonderburg", som efterfulgtes af isenkræmmer Th.J. Mørch, der senere havde fdorretning i Perlegade 9, nu Handelsbankens (nu Nordea) ny ejendom.

To unge handelsfolk, Harald Helmer og Viggo Jørgensen etablerede sig i 1905, og virksomheden føres nu videre i 3. slægtled under samme navn "Helmer & Jørgensen". 

I dag huser bygningen FONA.

Kilde: Chr. Paulsen, Ny Sønderborg mosaik