I Sønderborg oprettedes i 1820 en spare- og lånekasse, der senere fik navnet ”Sparekasse der Stadt Sonderburg”. Den er nu en del af ”Sparekassen Sønderjylland” - og nu opslugt af Sydbank.

Sønderborg sparekasse fortsatte sin vækst efter 1864, således at den i 1882 med et indskud  på 3.288.000 mk. var Nordslesvigs største. Af sit overskud havde den kunnet yde meget klækkelige understøttelser til social og almennyttige formål, f.eks. til skolevæsenet, brandværnet og byens forskønnelsesforening, ligesom de havde ydet en betydeligt hjælp til de stormflodsramte i 1872. Ledelsen havde hidtil med bestemthed afvist myndighedernes forslag om, at sparekassen skulle gøres ti en kommunal institution; men i de økonomisk vanskelige år i 80'erne lider kassen imidlertid nogle tab, og der opstår uro om kassens ledelse.

Indskuddene faldt derfor betænkeligt, og spørgsmålet om byens overtagelse af kassen blev herefter aktuelt. Overdragelsen fandt   1886, og sparekassen fik nyt navn: ”Sparekasse der Stadt Sonderburg”. Forvaltningen fandt nu sted under tilsyn af 5 ulønnede administratorer: borgmesteren, to medlemmer af Stadtverordneten-kollegium og to borgere valgt for 6 år ad gangen. 

Sparekassen fik forretningslokaler på rådhuset, og den ledelse blev tysk, selv om der nu og da kunne være en dansker med i styrelsen. Kassen nød efter omdannelsen almindelig tillid, også blandt danske, og indskuddene voksede snart igen; 1892 var de oppe på 4.848.000 mk., og efter Sønderborg Banks sammenbrud i 1895 steg de yderligere, således, at de i 1898 var oppe på 7.100.00 mk. 

Sparekassen kunne igen give store beløb til almennyttige og sociale formål. I årene 1905-18 blev der således til disse formål i alt uddelt393.704 mk., hvoraf ikke mindre end 1398.000 mk. gik til overrealskolen,49.000 mk. til pigemellemskolen, 39.000 mk. til ringriderpladsen, der samtidig skulle fungere som idrætsplads, 27.600 mk. til menighedsplejen og 19.100 mk. til strandpromenaden.

Kilde: Sønderborg bys historie II