Møllen blev anlagt af senator Hans Peter Hansen Norsk omkring 1854.

Dampmøllen beskæftigede 5 arbejdere og 2 daglejere, da Hans Norsk overtog den.

Efter hans købtes mølle af skibskaptajn Georg Nielsen og farver, rådmand Jensen.

I 1894 gik møllen fallit og overtoges af bagermester Oehlers, som ikke ville drive møllen videre, men indrettede bageri i bygningen.

Kilde: Møller på Als, Hans Linow og Jens Lampe.