Oehlenschlægersgade 29/31 - 1998

Oehlenschlægersgade 29/31

Huset stod færdigt i 1906. Det var et typisk dobbelthus for tiden. Ejeren tagdækker Goosmann boede selv i nr. 29 og nr. 31 var lejet ud. Huset er umiddelbart ikke nogen arkitektonisk perle, men dog alligevel tidstypisk, da der ligger flere dobblethuse i gaden. En stor del af byggeriet stod tagtækkeren for så vidt det var gørligt - om aftenen og om søndagen - og var det nødvendigt blev det med bistand af håndværkskolleger og venner inden for disses respektive områder.

F.eks. var terrazzogulvet i køkkenet lagt af terrazzolægger de Lorenzi. Smedemester Rochler har sandsynligvis stået for de sanitære installationer. Det var i hvert fald ham, der en af krigsvintrene da Goosmann var indkaldt og huset var bundfrosset, stillede med diverse tegninger over installationerne.

Indretningen var absolut tidssvarende med gas, elektrisk lys og 'træk og slip'. Der er ingen tvivl om, at man har været blandt de første  i byen med elektrisk lys og toilet. Elværket i Sct. Jørgens gade var netop taget i brug. 

I køkkenet var der dog gaslys, og madlavning foregik dels med gas, dels på komfur.

Der var moderne toilet  - et lille rum uden håndvask og med almindeligt trægulv, men med 'træk og slip', hvilket helt sikkert har været det helt store sus dengang. Først i 1900 blev det tilladt at tilslutte WC-anlæg til kloakledningerne, og så sent som i 1910 var der kun 210 ejendomme, der havde WC tilsuttet kloaknettet.

Kilde:Birthe Holm, 'Et håndværkerhjem i Sønderborg 1905-1920'