Foto stillet til rådighed af Preben Nielsen

Her startede M. Drabe 1926 en købmandshandel.

Han drev forretningen frem til 1930.

Herefter havde den flere ejere:

Andreas Behrends til 1936,

K. Kunne til 1938, og 

C. Paulsen til 1942.

C. Paulsen bortforpagtede 1. november 1942 forretningen til Lorenz Fries.

I 1951 købte Lorenz Fires både ejendom og forretning.

Lorenz Fries og hustruen, Margrethe, havde sammen en god lille forretning, som de drev med flid og dygtighed frem til 1970.

Ejendommen blev solgt til Solo og den stod tom i nogle år, hvorefter den blev udlejet til naverne som klubhus. 

Med solofabrikkens lukning i 1999, flyttede naverne.

I dag er der bolig.

Kilde: Købmænd i Sønderborg 1900-2000