Jens Jørgensens, senere A.P. Berhrends farveri, vaskeri og klædefabrik i Perlegade 52

Behrends farveri- og klædefabrik i Perlegade 52 blev grundlagt af farver Jørgensen i Ullerup i 1856. I 1889 købte Andreas Peter Behrends firmaet, og foretog en betydelig udvidelse og modernisering af bedriften.

Efter  1. verdenskrig gik to sønner ind i ledelsen af firmaet. Fritz var farver og renserikyndig og Andreas var vævekyndig.

Man havde fået indrettet et avanceret kemisk renseri - det eneste i Sønderborg og det størtste i Sønderjylland. Reneriet arbejdede med benzin eller lign. kulbrinter modsat tidligere manuel vådbehandling.

I 1936 indtrådte Fritz Olaf Behrends i firmaet. Ved faderens død i 1957 førte F.O. Behrends firmaet videre frem til 1969, hvor det blev opkøbt for at give plads til Mika Favør. 

Firmaets slogan: "Tøjet holder længere, når det kun bli'r renset hos Fritz Behrends".

Kilde: Sønderborg mellem to krige.