Wirthschaft P. Sørensen

 "E Lysstøf", Lysstøberiet lå på hjørnet af Jernbanegade og Perlegade i Peter Sørensens hus. Dette lysstøberi må henregnes til de tidligere industrielle foretagender, og er da også opført under disse i gamle skrifter. 

 Det var jo i for for sig almindeligt, at folk selv støbte deres lys eller også slagteren besørgede denne håndtering. "E Lysstøf" må imidlertid have haft en særlig omfattende virksomhed siden den er blevet ophøjet til værdigheden som industri.