Folkebanken for Als og Sundeved
Nu Gundtoft.

Sønderborg Banks krak i 1895 var en katastrofe for forretningslivet i Sønderborg og især for den danske del heraf. Ganske vist oprettede den tyske rigsbank allerede i 1896 en filial, der 1910 byggede på hjørnet af Østergade og Kaiser Wilhlems Allé, hvor nu Sønderjyllands Elforsyning har sæde (1978). Snart efter oprettedes også på Handelstandsforeningens initiativ, en kreditbank, der tilbød en fordelagtig afvikling for den krakkede banks funktionærer, men også fik tysk ledelse.

Først efter at en ny opgangstid efter 1900 kom der nye banker til. Schleswig-Holsteinische oprettede en filial i 1905, og i 1909 oprettedes endelig på ny en dansk bank, Folkebanken for Als og Sundeved.

Initiativet kom udefra, idet bankdirektør Hübbe, Haderslev, der var blevet opfordret til at oprette en filial af Haderslev Bank i Sønderborg, foretrak at søge en egentlig Sønderborg-bank genskabt, eventuelt med støtte fra banker i de tre andre købstæder. Den 4. april 1909 udsendtes indbydelse til aktietegning. Man havde regnet med en privat aktiekapital på ca. 125-150.000 mark, og så skulle bankerne i Haderslev, Tønder og Aabenraa tegne mindst lige så mange, så aktiekapitalen blev 250-300.000 mark. Aktietegningen blev imidlertid en uventet stor succes. I løbet af tre uger var der tegnet over 500.000 mark. De tre banker besluttede da at nøjes med 70 aktier, så startkapitalen blev bragt op på 600.000 mark. 

Efter dette kunne banken stiftes den 22. maj. Gårdejer N. kr. Nielsen, Miang, blev formand, og den kun 28-årige bankassistent Hans Nielsen, Nordborg, blev direktør med den 23-årige H. Lyck som anden-direktør. Den nye bank klarede sig godt og blev snart de danske forretningers hovedbank. Også efter genforeningen fortsatte fremgangen, og da Folkebanken i 1959 fejrede 50-års jubilæum, var H. Lyck stadig direktør. Folkebanken er nu gået sammen med en række andre banker i Sydbank.

Kilde: Sønderborg i 100 år