Fabrikken blev startet i 1909, og bewgyndte virksomheden i St. Jørgensgade. 

I 1911 blev foretagendet flyttet til Jernbanegade 25a, hvor den nu (1924) findes. 

Fabrikken begyndte med et par mand, men beskæftiger nu en halv snes.

Det er ganske særlig dele til centralvarmeanlæg, som fabrikeres, men man fremstiller også mange andre ting i maskinbranchen. Ved disen af fabrikken drives en omfattende centralvarme- og sanitetsanlægsforretning.

Indehaver er fabrikant Georg Nielsen.

Kilde: Haandværk og Industri i Sønderborg Amt, 1924