Firma Hans Knudsen på Østergade, 1930'erne

Et nyt jern og stålfirma


Den 1. maj 1879 oprettede købmand Hans Knudsen et jern- og stålfirma i Sønderborg. Det var et specialfirma, der handlede med støbegods, især til centralfyr og varmeinstallationer. Firmaet udvidedes hurtigt til at omfatte alle varer inden for jern- og stålvarer samt indenfor sanitet. Firmaet var udelukkende et handelsfirma, der ikke selv fremstillede varerne.

Hans Knudsens forretning klarede sig både gennem omstillingen ved genforeningen og gennem krisen i 1930'erne. Det forblev længe i familiens eje, men omdannedes i 1940 til aktieselskab. De efterhånden meget pladskrævende varer, især de meget store rør og svære jernbjælker til moderne byggeri krævede god plads, og forretningen flyttede til Østergade 4, hvor der foran en rummelig lagerhal også blev plads til et stort friluftslager.

Også denne plads blev efterhånden for trang, og trafikalt var beliggenheden heller ikke så god. Bygning og grund solgtes da til postvæsenet, og firmaet flyttede ud til byens nye industrikvarter, hvor det opførte nogle meget store haller på Sjællandsgade.

A/S Hans Knudsen nøjedes imidlertid ikke med at vokse i Sønderborg. Der oprettedes filialer i andre byer, bl.a. København, Svendborg, Rudkøbing samt syd for grænsen i Flensborg. Et par af disse afdelinger voksede efterhånden stærkere end Sønderborg-afdelingen og en væsentlig del af administrationen kom til at ligge andetsteds. I 1977 indgik firmaet samarbejde med andre beslægtede forretninger, og det skiftede navn til A/S Jernkontoret.

 

Kilde: Sønderborg i 100 år