Kongevej 48-54
Løngang 35-37

Grosserer Hans Petersen, Landbrugsmaskiner, Løngang 35-37, Sønderborg.
Grosserer Hans Petersen grundlagde sin Forretning 1. Januar 1901 i Neder Tandslet med korn og foderstoffer, landbrugsmaskiner samt kolonialvarer, frø, kul, træ og drænrør.
I 1913 flyttede Hans Petersen til Sønderborg, hvor firmaet optog hovedforhandling af landbrugsmaskiner, først i Perlegade 96. Ved krigens udbrud 1914 blev grosserer Petersen indkaldt til militærtjeneste indtil krigen sluttede, men hans hustru førte forretningen videre i samme spor.
1930 flyttedes forretningen til Kongevej 48-54 (Kanonhuset), og nu (1945) har forretningen til huse i Løngang 35-37, mens grosserer Petersen bor privat i Augustenborg.
Grosserer Petersen har lært handel hos Hans Korffsen i Sønderborg fra 1894-98 og har frekventeret handelsskolen i Aarhus. Petersens virksomhed har forlængst bestået prøven, den har gennem årene været ude for en blomstrende udvikling. Forretningen er kendt viden om for den solide og reelle behandling, kunderne her får.
Firmaet trådte i likvidation i 1968.

Om Nordsten landbrugsmaskiner

Nordstensfabrikkerne

P. Nordsten, Hillerød Jernstøberi & Maskinfabrik ved M. Nordsten var en dansk landbrugsmaskinefabrik, grundlagt 31. oktober 1877 i Hillerød af Peder Nordsten, født Nielsen (18. februar 1840 i Rørbæk – 10. juli 1918 i Hillerød). Nordsten var igennem over 100 år en af Hillerøds største virksomheder.

Hillerød Jernstøberi blev overtaget af Peder Nielsen (senere Nordsten), der havde en mindre fabrik i Lynge og flyttede produktionen til Hillerød i 1877. Fabrikken specialiserede sig i tærskeværker og såmaskiner og eksporterede til hele verden.

Ved grundlæggerens død i 1918 blev fabrikken overtaget af sønnen, fabriksejer, civilingeniør Milton Nordsten (21. maj 1883 – 16. september 1968).

Nordsten fabrikerede tærskeværker, halmpresser, radsåmaskinerne "Ceres" og "Demeter", bredsåmaskiner, der blev anvendt som gødningsspredere, samt Steno Kværne og Cambridgetromler. Nordstens fabrik var den største danske landbrugsmaskinfabrik og har opnået Grand Prix ved verdensudstillingen i Paris 1937 og Bruxelles 1910 og 1935. Nordstens støberi leverede, foruden maskingods til egne landbrugsmaskiner, betydelige mængder støbegods såvel som masseartikler som specialgods.

I Hillerød er flere gader og stræder opkaldt efter fabrikken og familien, der startede den, og kulturhuset Støberihallen er oprettet i fabrikkens gamle støberihal.

Efter fraflytning fra Hillerød kom Nordstens fabrik først til Jylland og sidenhen til Polen. Produkterne markedsføres nu i Danmark af Kongskilde i Sorø.