Den sidste butik i Havbogade

Ved årsskiftet 1974/75 rummer Havbogade kun én enkelt butik. Det lyder umiddelbart, som om gadens beboere således fortsat har mulighed for at forsyne sig med de nødvendigste varer uden at skulle gå langt. Imidlertid er denne butik ikke baseret på kvarterets beboere, men på turister og andre folk, der har deres gang på havnen. Forretningen i nr. 80, som i 1940 var købmandsbutik, forhandler nu kun såkaldte pornografiske artikler. Alle småbutikkerne fra århundrede skiftet er forsvundet i takt med gadens langsomme forfald og i kraft af tidens centraliserende tendens. I dag handler de fleste beboere i selvbetjeningsbutikken Kvickly, og efterhånden vil de blive henvist til at bo i moderne lejligheder i betonblokke, en boligform, der svarer til den indkøbsform, som folk i stadig større grad bliver henvist til. 

Den mølle, der i år 1900 formalede og solgte gryn til husmødrene og studenterhavre til børnene, er un udbygget til byens største kornfirma. I stedet for fordelene af en nærbutik har beboerne i dag store ulemper på grund af støj- og luftforurening. Dette er ikke forhold, der på nogen måde er specielle for Havbogade, men det er typiske træk ved hele samfundets industrialiseringsproces og en del af prisen for det materielle velfærd.

Forestillingen om større velfærd i moderne boligkomplekser i byens nye kvarter lå bag ved byrådets beslutning i 1962 om at sige nej til et forslag fra Det særlige Bygningssyn om en bevarende sanering i Havbogade. I tiden siden da er de fleste fredede huse i Havbogade nedrevet i ret tilfældig rækkefølge, uden at der er truffet nogen bestemmelse om gadens fremtidige anvendelse. Århundredeskiftes tætte intime bybillede blev således ændret til tilfældige enkeltliggende huse, og forretningslivet indskrumpet til en pornobutik.

Inge Adriansen

Sønderjysk Månedsskrift, 4/5 1975