Stadt Altona

Kosmorama

Kinorama

Det var et godt, lidt gammeldags sted, mest for unge håndværksmestre. I modsætning til de fleste andre restauranter solgte man her øl ud af huset, og assistenter på rådhus og posthus påskønnede denne service ved jævnligt at sende bud efter ½ l øl. I begyndelsen af århundredet var Chr. Jepsen vært her.

Stadt Altona måtte vige for Kosmoramas nybygning i 1919. Gæstgiveriet var mødested for håndværksmestre og andre af byens mellemstand. Smøgen til højre fdødrte ind til Dybbøl-Postens trykkeri og kontorer.

Det gamle Kosmorama fandtes i bygningen hvis gavl skimtes til højre i billedet. Det henrev med sine sentimentale film et opmærksomt publikum, og det gav flere forestillinger pr. dag. Om søndagen kunne dete blive til to om eftermiddagen og to om aftenen. Eftermiddagsforestillingerne var mest for børn.

I dag Kinorama med to sale.

Kilder: Kroer og gæstgiverier, Sønderborg billeder fra svunden tid