Stadt Altona

Kosmorama

Kinorama

Det var et godt, lidt gammeldags sted, mest for unge håndværksmestre. I modsætning til de fleste andre restauranter solgte man her øl ud af huset, og assistenter på rådhus og posthus påskønnede denne service ved jævnligt at sende bud efter ½ l øl. I begyndelsen af århundredet var Chr. Jepsen vært her.

Stadt Altona måtte vige for Kosmoramas nybygning i 1919. Gæstgiveriet var mødested for håndværksmestre og andre af byens mellemstand. Smøgen til højre fdødrte ind til Dybbøl-Postens trykkeri og kontorer.

Om Sønderborgs første biograf Kosmorama - og ind til for nylig: Kinorama:

I 1907, kunne man læse dette i avisen:

"Et Kosmorama (Fremvisning af levende billeder) er nu også efter at den slags foretagender i løbet af det sidste års tid har holdt sit indtog i både Flensborg og Haderslev beskåret Sønderborg by. 

Det har til huse i købmand Georg Hansens ejendom, Perlegade 7 ved indgangen til Dybbøl-Posten, hvor der i den sidste tid er belvet istandsat et passende lokale".

Det gamle Kosmorama fandtes i bygningen hvis gavl skimtes til højre i billedet. Det henrev med sine sentimentale film et opmærksomt publikum, og det gav flere forestillinger pr. dag. Om søndagen kunne dete blive til to om eftermiddagen og to om aftenen. Eftermiddagsforestillingerne var mest for børn.

I dag Kinorama med to sale.

Kilder: Kroer og gæstgiverier, Sønderborg billeder fra svunden tid