Foto: Sønderborg Skiltefabrik

Købmand Laurtis Hansen på Ringgade 178, havde en meget stor interesse for kaffe og kaffebrænding.

Her startede han Negro Kaffe, først til salg i egen forretning, men med tiden blev det udvidet til også at sælge i andre forretninger. 

Da forretningen med kaffe voksede og forholdene blev for små på Ringgade, byggede Laruits Hansen et nyt risteri, pakkeri og lager på Sjællandsgade.

Herfra kom salget rigtigt i gang. Der var mange bagere og købmænd, der solgte Negro kaffe.

På et tidspunkt blev forholdene på Sjællandsgade for små og firmaet flyttede til Vojens.Firmaet blev senere solgt til Merrild kaffe, der forpligtigede sig til at bruge navnet Negro Kaffe i en årrække.

Kilde: Købmænd i Sønderborg