Historien om Nystadens Flytteforretning og brødrene Rasmussen i Sønderborg. 

Peter Rasmussen

I bogen Danske vognmænd er Peter omtalt med følgende: Peter Rasmussen.

Født den 4. marts 1905 i Sønderborg, søn af maskinpasser Jacob Rasmussen.

Peter blev gift 8. december 1928 med Ursula Irmgard Martha Rasmussen født Sydow; uddannet og virket som elektriker, i kompagniskab med broderen vognmand Lorenz Rasmussen, etablerede sig som selvstændig vognmand i Sønderborg 1924.

I 1955 blev Peter Rasmussen 50 år. I den anledning var der en lille annonce i Jydske.

Peter og Ursula var meget private mennesker, derfor blev fødselsdagen ikke fejret med stor festivitas, de valgte at rejse væk på dagen.

I 1934 fik Peter og Ursula Rasmussen datteren, Erika Rasmussen. Erika var damefrisør i Sønderborg. 

Erika Mägdefessel døde 75 år gammel, 2012 i Sønderborg.

I 1930 var Peter og Ursula Rasmussen bosiddende i en lejlighed på 2. sal på Goethegade 23. Den og 1. sal blev efter forældrenes død brugt som udlejningslejligheder.

Peter og Ursula flyttede efter faderens død i 1938 ind i lejligheden i stuen.

Lorenz Rasmussen blev 1920 medlem af det frivillige brandværn i Sønderborg. Lorenz opnåede den store glæde at blive æresmedlem efter 47 års aktiv og tro tjeneste. Han blev 1945 tildelt 25 års jubilæumstegnet. Brevet der fulgte med hæderstegnet lyder som følgende:

Det kongelige danske justitsministerium.

Efter Sønderborg Byråds på forslag af Købstadens Brandkommision dersom gjorte Indstilling tildeler Justitsministeriet herved Tjenestegørende i Sønderborg frivillige Brandværn. Stigefører, Vognmand Lorenz Rasmussen det af hans Majestæts Kongen under 7. august 1906 indstiftede Jubilæumstegn for Befalingsmænd og menige i Købstædernes Brandkorps for 25 års god tjeneste med ret til at bære tegnet. Justitsministereritet, den 11. juni 1945

Lorenz Rasmussen

Lorenz Rasmussen kom i lære lige efter sin konfirmation godt 15 år gammel i 1910 hos snedkermester Peter Jacobsen i Ulkebøl. Snedkerfirmaet var startet af Peter Jacobsen i 1896, det var dengang et ganske lille firma som beskæftigede sig som Bygningssnedker og tømrearbejder samt fremstillingen af møbler. Snedkermester Peter Jacobsen var gift med en søster til Lorenz og Peters far, Jacob Rasmussen. Lorenz var færdig med sin læretid i 1914, og aflagde svendeprøve samme dag, som han bestod.

Lorenz Rasmussen var kun knap 20 år gammel, da han som tusindvis af andre sønderjyder blev indkaldt til tysk militærtjeneste.

Han kom til " 5. kompagni des Oldenb. Infanterie-Regts. nr. 91", 18' Batls., 1. Landstormskomp. Lorenz mødte til tjeneste i den tyske hær den 11. maj 1915. Han deltog i 1. verdenskrig hele vejen fra 1915 frem til den 11. november 1918. Han blev hjemsendt, som Gefreiter - underkoporal ved Infanteriet den 20. december 1918. Lorenz måtte gennemleve det helvede, at deltage i 1. verdenskrig, næsten fra begyndelse til den bitre ende. Hans kompagni var både ved Østfronten og ved Vestfronten.

Lorenz var næstformand i lastbilejer foreningen i flere år. Desuden var han fører af bjergningsafdelingen i det frivillige brandværn i Sønderborg, hvor man værdsatte hans altid beredvillighed og kammeratlige indstilling, og han var æresmedlem.

Fra bogen Den Danske vognmandsstand udgivet 1956, er der skrevet følgende om Lorenz: Lorenz Rasmussen:

Født den 18. august 1895 i Sønderborg, søn af maskinpasser Jacob Rasmussen. Gift den 7. oktober 1921 med Cecilie Therese f. Matzen, uddannet og virket som bygnings - og møbelsnedker, i kompagniskab med broderen vognmand Peter Rasmussen. Etablerede sig som selvstændig vognmand i Sønderborg i 1924.

Vognpark: 1 flyttebus og 2 lastvogne, der kan monteres som flyttebusser, alle med påhængsvogn. Kørsel: Alm. vognmandskørsel samt møbeltransport.

Adr.: Goethegade 23, Sønderborg. Firmanavn ”Nystadens Flytteforretning”.

Næstformand i Sønderborg Amts Vognmandsforening, Delingsfører i det frivillige brandværn i Sønderborg.

Flytteforretningen

Gothegade 23, Sønderborg ca. 1960
Her fra luften kan man se, at der ikke var bygget så meget endnu. Billedet må være fra efter 1946, da garageanlæget i baggården er med.
Garage/møbelopbevaring i baggården

Lorenz Rasmussen og Peter Rasmussen med lastvogn omdannet til persontransport.
Ca. 1928

I 1927 var Lorenz og Therese Rasmussen flyttet til Rosengade 10 i Sønderborg.

Familierne Jacob, Lorenz og Peter Rasmussen, var nogle af de første der flyttede ud i det der i folkemunde hed Nystaden, derfor ændrede de navnet på vognmandsforretningen til ”Nystadens Flytteforretning”.

Det var faderen Jacob Rasmussen og dennes hustru Cecilie Margaretha Frederike Schnell der fik bygget huset på Goethegade 23.

Forældrene havde en lejlighed i bygning og moderen til de 2 brødre, var bogholder i vognmandsfirmaet de første mange år.

Lorenz og Therese flyttede til Goethegade 23. De fik deres hjem på 1. sal over garagerne. Datteren Margaretha fortalte, at det havde været noget ganske særligt, de var en af de få familier i hendes klasse, der på den tid havde et rigtigt badeværelse med toilet og badekar.

Ud mod gården lå badeværelse, køkken, en lille dagligstue, et værelse og 1soveværelse. Lorenz var en ivrig læser og samlede på kunst, det kan man se, at hjemmet tydelig bar præg af. 

Under den almindelige arbejdsløshed i tyverne, der også ramte de 2 brødre, Lorenz som var Snedker og Peter Rasmussen der var elektriker, blev brødrene enige om at starte noget selv.

De startede i 1924 sammen vognmandsforretning under navnet  "Varetransport Brdr. Rasmussen" på Goethegade 23 i Sønderborg. De startede i vognmandsbrancen med 1 bil.

Forretningen voksede sig dog hurtigt stor, og lige før 2. verdenskrig havde brødrene en vognpark på 1 flyttebus, 2 påhængsvogne og en personbil. 

I 1928 specialiserede brødrene sig inden for flytninger. 

Lorenz Rasmussen var kendt for sin omhu og store flid, han var aldrig bange for at tage fat, hans arbejdsdag var derfor ofte lang. Der var stor tillid til de 2 brødre, derfor havde de også altid meget at bestille.

Brødrene delte arbejdet imellem sig, Peter sad på kontoret og ordnede alt med ordrer, køretider, mandskab og regnskaber, medens Lorenz, der ikke var for at sidde stille, var manden i marken. Det blev ham der tog sig af alt det praktiske og til tider meget hårde arbejde med vognmands- og flyttekørsel.

Lorenz’s baggrund som snedker kom ham til gode, da de havde en del transporter til Amerika. Lorenz byggede kasserne som tingene blev afskibet i, disse var meget solide og tingene kom for det meste uskadte til  deres bestemmelsted, derfor benyttede mange sig, af den gode service hos brødrene. På ejendommen 

Goethegade 23, havde Lorenz Rasmussen indrettet et lille godt udstyret snedkerværksted.

Den 13. august 1928 fik Lorenz og Peter Rasmussen borgerbrev i Sønderborg Købstad.

Lorenz kendte Mads Clausen, grundlæggeren af Danfoss, rigtig godt. De havde begge i 1924 været ansat hos P. Jørgensens Maskinfabrik i Store Rådhusgade i Sønderborg. 

Således var Lorenz også med til at flytte ind, da Mads tog sit store kontor i brug på toppen af den nye administrationsbygning. 

Medens Mads Clausen levede havde de rigtig mange flytninger på Danfoss.

Isbådstransport

Nystadens Flytteforretning havde meget kørsel for Kamgarnspinneriet i Sønderborg, og deltog i isbådstransporten over Storebælt i isvinteren 1940, hvor 500.000 fed garn blev fragtet til Sjælland med både på slæder over Storebælt.

Jydske skrev i september 1982 om transporten og den gamle film.

Gammel Film med lokalt tilsnit:

I rækken af TV-glimt fra "gamle dage" de såkaldte Danmarks-billeder, vises i morgen onsdag aften en lille fem minutters film optaget i 1940 med en vis tilknytning til Sønderborg og Als. Filmen handler om en isbådstransport, over bælterne den 17. - 18. februar, og den er optaget af fotograf Svend Jørgensen, Ringgade i Sønderborg. 

I 1940 fulgte han sammen med Jydske-journalist P. Kamp Schiøth transporten, der bl.a. skulle bringe garn fra Kamgarnspinderiet i Sønderborg til København. Med på transporten var også en del flæsk og fødevarer til København. Selve filmen blev optaget for Kamgarn og gemmes nu på Landsarkivet i Åbenrå. Isbådstransporten var dengang lidt af en begivenhed, idet der også blev sendt en radio reportage om turen. 

Selve turen over Storebælt tog 7 timer. Næste morgen returnerede Sv. Jørgensen og P. Kamp Schiøth samme vej tilbage- og alene. - Det havde jeg ikke gjort i dag, fortæller Sv. Jørgensen.

Jydske, Byens hverdag skrev onsdag den 25. november 1987.

Sjælden film:

Det er to meget sjældne film, der vises ved 3 forestillinger i morgen eftermiddag - kl. 13, 15 og 17 i mødelokalet i Arbejdernes Landsbank. Det er lokalhistorisk arkiv, der viser filmene. Den ene er om isbådstransporten over Storebælt i 1940, medens den anden handler om Kamgarnspinderiet i Sønderborg. Filmen har titlen "Fra råuld til Sønderborg Garn".

De 2 film varer omkring en halv time, og specielt den sidste giver et glimrende indtryk af den store arbejdsplads, der stoppede midt i 70'erne.

De 2 film har arkivet lånt på landsarkivet i Åbenrå, der i alt råder over 31 sjældne film. Det er meget svært at få lov til at låne disse film, idet der af de 29 ikke eksisterer kopier. Disse 29 kan således ikke lånes. Det kan de først, hvis de bliver kopieret. Det er imidlertid en proces, der koster mange penge. Kopieringen af filmene er et af de store ønsker, arkivet har. Det har gennem længere tid været en udstilling i banken om kamgarnspinderiet, og det er på den baggrund, de 2 film nu vises. Man håber fra arkivets side, at der er mange, der tager mod tilbuddet om at se filmene. 

I det der specielt på filmen om kamgarn er personer, man gerne vil have identificeret. Nogle har man allerede identificeret. Det gælder således Sønderborgs tidligere borgmester Harry Christensen. Han startede som yngste funktionær og månedslønnet bydreng, og han cyklede mange kilo garn mellem kamgarnspinderiet og Møller & Co.

I 1949 kunne brødrene fejre deres 25 års jubilæum med vognmandsforretningen.

Forretningen lukker

I januar 1966 døde lillebroderen Peter Rasmussen.

Det var en stor sorg for familien og i særdeleshed for Lorenz, da broderen døde, han mente det var uoverskueligt at fortsætte flytteforretningen selv, i hans høje alder, derfor valgte han at afhænde det Flytteforretningen.

Sønderborg var nu uden flyttebiler.

Avisen skrev i den forbindelse: Sønderborg har ingen flytte biler Nystadens Flytteforretning er holdt op, og den nærmeste flytteforretning ligger nu i Nordborg.

Sønderborg har ikke længere nogen flytteforretning, efter at Nystadens flytteforretning, der blev drevet af Lorenz og Peter Rasmussen, er holdt op. - at der ikke er nogen flytteforretning i en by som Sønderborg, er selvfølgelig et stort problem, og vi har hørt mange folk jamre over, at vore vogne ikke kører mere. Men nu er jeg 71, og så er det vist på tide at holde op, siger Lorenz Rasmussen.

Brødrene Rasmussen håbede at kunne sælge forretningen og vognene til en interesseret vognmand, men i dag har de nærmest opgivet, at det kan lade sig gøre. Interessenter har der været en del af, men de har ikke haft mulighed for at låne penge til overtagelsen, da kapitalmarkedet er stramt. Vognene står i dag stille i garagen, og Lorenz Rasmussen håber, at man i hvert fald kan afhænde flyttebilerne. Folk i Sønderborg der ønsker en flyttebil, må rekvirere den fra Nordborg, der har den nærmeste flytteforretning, ejet af Ejvin Burkarl.

Goethegade 23.

Bygningerne på Goethegade 23 blev en overgang i 60’erne brugt som OK-servicestation. I foråret 1967 købte Lorenz og Therese Rasmussen et hus på adressen ved Skellet i Sønderborg.

Da efterårsstormen rasede i november 1967, var Lorenz så uheldig at taget var ved at blæste af. Det var så kraftig en storm at Falck ikke kunne komme Lorenz til undsætning. Som den omsorgsfulde person han var, kravlede den "gamle" mand rundt på taget det meste af natten for at mindske skaderne. 

Det kunne helbredet ikke holde til, så det endte med at han fik en blodprop. Han blev indlagt på intensivafdelingen på Sønderborg Sygehus, og efter en lille uge, hvor han i korte øjeblikke var klar, fortalte han personalet at han var meget træt og så gerne ville sove. Han døde stille og roligt på intensiv afdelingen den 29. november 1967. Han blev begravet på Christians kirkens kirkegård den 2. december 1967.

Der var et mindeord i avisen som følger:

Fhv. vognmand Lorenz Rasmussen

Fhv. vognmand Lorenz Rasmussen Ved Skellet 13, Sønderborg, er død i en alder af 72 år. Sammen med sin nu afdøde bror, Vognmand Peter Rasmussen drev han i mange år vognmandsforretning af væsentlig omfang under navnet Nystadens flytteforretning. Forretningen havde station i nogle ejendomme ved Goethesgade 23, som nu er solgt til brugsforeningen til lager og andet formål, og for såvel Lorenz Rasmussen som for Peter Rasmussen gjaldt det, at han var en slider, der aldrig var bange for at tage fat og ofte havde en arbejdsdag af særdeles lang varighed. Der var altid tillid til de to brødre og deres foretagende, og derfor havde de altid meget at bestille, hvad enten det var flytninger eller andre transporter, der var bestilt, blev arbejdet udført med omhu og akkuratesse.

Lorenz Rasmussen var i mange år et aktivt medlem af Sønderborg frivillige brandværn, hvor man værdsatte hans beredvillighed og kammeratlige indstilling. Han var nu udnævnt som æresmedlem.