På Sundgade havde grosserer O. Sønnichsen et kafferisteri ved navn Sønderjysk kafferisteri A/S Sønderborg. 

Han brugte navnet "Rekord Kaffe". "- den i guldposen - en sønderjydsk specialitet i guldkvalitet".

Risdteriet blev lukket da bygningen skulle nedrdives for at gøre plads til en ny bygning til søfarts-skolen.

Behns kaffe var også en overgang i disse lokaler med risteri og pakkeri.

Kilde:Købmænd i Sønderborg, 1900-2000