En virksomhed, som er groet op af den nære kontakt med landbruget, er Sønderborg Andels-Svineslagteri, som afløste et privat slagteri. Startåret var 1925, og tilslutningen blandt andelshavere og leverandører voksede støt, samtidig med at der udvikledes en mere alsidig produktion indenfor kødvareindustrien.

De store anlæg ved Sundgade rummede foruden administrationen også svine- og kreaturslagteri, pølse- og konservesfabrik, offentligt slagtehus, eksportstalde og et stor autoriseret frysehus.

Fra en medarbejderstab på 65 personer i de første år var der i 1970 i alt 180 beskæftigede, som klarede omsætningen på 84 millioner kr., hvoraf de 65% hørte til eksportsektoren. Landbrugets konjunkturer og det afsætningsmuligheder indvirker på en virksomhed af denne art, men vanskelige tider er blevet overvundet, så der i årene 1940, 1948, 1953, 1956, 1965 og 1970 har kunnet foretages udvidelser og moderniseringer. Det sidste var foretaget for kunne leve op til de krav, som sundhedsmyndighederne stillede med hensyn til hygiejniske foranstaltninger.

I slutningen af 1970'erne flyttede slagteriet til Blans.

Kilde: Sønderborg i aktiviet.