Sønderborg Brødfabrik, Helgolandsgade

Sønderborg Brødfabrik beliggende ved siden af Hotel Adalbert i Helgolandsgade blev grundlagt i 1912 af Bagermester J. Hansen og H. Langelo.

Med stationeringen af en afdeling af den kejserlige tyske marine og det preussiske infanteri på slottet, gik Sønderborg ind i en opgangsperiode, som på mange måder gav liv til adskillige produktioner. 

Et resultat af det øgede behovfor levnedsmidler var en brødfabrik, som oprettedes i 1913 bagermestrene J. Hansen og H. Langelo og placeredes ved den daværende Adalbert-straße, nu Helgolandsgade

I kompagniskab ledede de to virksomheden indtil 1921, da H. Langelo døde.

Hans enke fortsatte i hans sted som indehaver indtil 1929, hvor J. Hansen overtog hele virksomheden.

Ved starten i 1912 etablerede man sig med én dobbeltovn; men allerede efter et års forløb var omsætningen så stor, at der måtte anskaffes en ovn mere.

Brødfabrikken rådede således over 2 dobbeltovne.

Desuden var der installeret alt til faget hørende materiel og maskiner, bl. a. æltemaskiner, udpressemaskiner o.s.v. 

Indtil første verdenskrigs slutning i 1918 havde firmaet Hansen og Langelo store leverancer til den tyske marinestation (i dag Sønderborg Kaserne).

Det var med disse leverancer for øje at virksomheden i sin tid blev grundlagt.

Der var et meget stort personale ansat på den tyske marinestation.

Efter 1920, da det tyske militær forlod byen, lykkedes det at holde brødfabrikken gående, selvom det efter stifternes død gik nedad med omsætningen. 

Den var bl.a. leverandør til Sønderborg Sygehus, Sønderborg Kaserne, og til forskellige udsalgssteder og konditorier i byen og i oplandet.

I 1953 overtog en kreds af bagermestre bygningen med maskiner og stiftede Bagermestrens Rugbrødsfabrik A/S, hvis omsætning snart påbød forskellige udvidelser både i 1958 og 1962. 

I 1969 nåede den årlige omsætning ca. 2,5 mill. kr., og de beskæftigedes antal 25, som dels er besæftiget i fabrikation, administration og distributionen.

Brødfabrikken blev nedlagt i 1970-erne.

I dag er der lejligheder og lager i fabrikkens bygninger.

Bagerne køber Brødfabriken

Skal udelukkende fremstille Rugbrød

En kreds af bagermestre i Sønderborg overtager pr. 1. februar Sønderborg Brødfabrik. Forhandlingerne herom har stået på i nogen tid, og i går blev købet tiltrådt af såvel bagerne som ejeren, enkefru Lorenzen, København, således at der nu kun er formaliteter, der skal ordnes, før papirerne kan blive underskrevet.

Det er især de tre bagermester P. Asmusse, Chr. Meier og Chr. Wolff, der har været aktive for at få sagen i orden, men også andre har givet sagen deres tilslustning, således at man kan vente, at det selskab, der skal drive fabriken, vil blive på en snes mestre. Det er meningen, at fabriken udelukkende skal hellige sig fremstilling af rugbrød. Hidtil er der på fabriken også blevet fremstillet rundstykker, franskbrød o.a. Overtaglsen af fabriken betyder ikke, at byens kolonialhandlere ikke fremtidigt kan få deres rugbrød på fabriken til videresalg i deres forretninger. Det vil de kunne som hidtil.

Man har fra bagermestrenes side fundet det praktisk, at man på denne måde får centraliseret brødfremstillingen, således at man får mere tid til at hellige sig det øvrige arbejde indenfor et moderne bageri.

Så vidt vides andrager købesummern 164.000 kr. 

I løbet af nogle dage vil der blive indkaldt til en stiftende generalforamling i det aktieselskab, der skal drive fabriken.

 

Jydske Tidende 23.12. 1952