Store Rådhusgade nr.6. Her havde Sparekassen kontor fra 1864 til 1886.
Sparekassens kontor ved siden af det gamle Rådhus fra 1886 til 1931.
Sønderborg Bys Sparekasse Jernbanegade 35 fra 1931.

Sønderborg Sparekasse fortsatte sin vækst efter 1864, således at den i 1882 med et indskud på 3.288.000 mk. var Nordslesvigs største. AF sit overskud havde den kunnet yde meget klækkelige understøttelser til socical og almennyttige formål f.eks. til skolevæsenet, brandværnet og byens forskønnelsesforening, ligesom den havde ydet en betydelig hjælp til de stormflodsramte i 1872.

Ledelsen havde hidtul med bestemthed afvist myndighedernes forslag om, at sparekassen skulle gøres til en kommunal institution; men i de økonomiske vanskelige år i 80'erne lider kassen imidlertid nogle tab, og der opstår uro om kassens ledelse.

Indskuddene faldt derfor betænkeligt og spørgsmålet var om byens overtagelse af kassen blev herefter aktuelt. Overdragelsen fandt sted 1886, og sparekassen fik nyt navn: "Sparkasse der Stadt Sonderburg". Sparekassen fik forretningslokaler på rådhuset, og dens ledelse blev tysk selv om der nu og da kunne være en dansker med i styrelsen.

Kassen nød efter omdannelsen almindelig tillid, også blandt de danske, og indskuddene voksede snart igen.

Sparekassen kunne igen give store beløb til almennyttige og sociale formål. I årene 1905-18 blev der således til disse formål i alt uddelt 393.704 mk, hvoraf ikke mindre end 138.000 mk gik til overrealskolen, 49.000 mk til pigemellemskolen, 39.000 mk til ringriderpladsen, der samtidig skulle fungere som idrætsplads, 27.600 mk til menighedsplejen og 19.100 mk til stranspromenaden.

I forbindelse med bygningen af det nye rådhus flyttede sparekassen  til Jernbanegade i 1931.

Kilde: Sønderborg bys historie, II