Vaskeriet blev åbnet i 1904 af ingeniør Frederik Nielsen, som ejede det indtil 1920, da det overtoges af Peder Meder.

Vaskeriet, der siden starten har været forbundet med en badeanstalt, beskæftigede før 1920, mens marinen lå i byen, henved 16 arbejdere.

Da Peder Meder overtog virksomheden indtrådte en vanskelig tid ved en hårde konkurrence sydfra, men nu (1924)er man heldigvis kommen ud over denne, således at vaskeriet er i en god og tilfredsstillende udvikling.

I løbet af de sidste år er det bleven helt igennem moderniseret. 

Ialt er der bleven anskaffet 16 nye maskiner, hvoraf sidst en stor damprulle. Som følge af vaskeriets stærke udvikling har man måttet nedlægge badeanstalten. I de lokaler, der har været benyttet af denne, er der indrettet en sorterings- og pakningsafdeling.

Virksomheden beskæftiger nu 20 arbejdere, mænd og kvinder.

Kilde: Haandværk og Industri i Sønderborg Amt, 1924