Sønderborg kafferisteri havde hjemme på Kastaniealle 17. Gerhard Kjær var den første indehaver af dette firma.

I 1948 overtog grosserer Mathias Lorenzen risteriet.

Han var i 1945 blevet bestyrer af Sønderborg Kafferisteri, inden han overtog firmaet

Kilde: Købmænd i Sønderborg