Eksportmøllen blev startet omkring 1880. Det var en ustabil virksomhed, der måtte omorganiseres flere gange. Fra 1897 hed møllen ”Alsener Dampfmühlen-Gesellschaft”

I 1904 købte Peter Knarhøj møllen på Perlegade, hvor Føtex ligger i dag. Det var på de tider, hvor ”kunstsmør”/margarine var ved at komme i så faste rammer, at der kunne igangsættes en regulær produktion. Ved erhvervelsen af oliemøllen blev man i stand til at forarbejde de importerede råmaterialer bl.a. kopra og andre olieholdige frøtyper.

Oliemøllen brændte i 1913.

Produktionen kunne igangsættes i begyndelsen af 1914, men ved 1. verdenskrigs udbrud senere på året gik tilførslen af råvarer i stå. 

Først da krigen var slut var det muligt at få tilført råvarer, men i 1919 solgte Knarhøj oliemøllen til Aarhus Oliemølle. Produktionen fortsatte frem til 1928.