Fabrikant LA Nissen
Lollandsgade 6

Sønderborg Salatfabrik's nybygning indviet.

Fabrikken - et teknisk vidunder. - Ærefuld ordre.

Under trange lokaleforhold på Kjærvej, men med mere end en snes års energisk indsats ved fremstilling af kvalitetsprodukter i salater, bistået af et dygtigt personal og ikke mindst af sin hustru, der flittigt har passe kontoret i privatlejligheden, er det lykkedes fabrikant L.A. Nissen, at oparbejdet Sønderborg Salatfabrik til en virksomhed med millionomsætning, der ugentligt fremstiller adskillige tons salater, hvis ry går viden om både i udlandet og i landsdelen, hvor produkterne distribueres i store 5-tons specialvogne til slagtere, delikatesseforretninger og købmænd. Udviklingen har medført, at firmaet nu har bygget ny fabrik i industrikvartet ved Lollandsgade i Sønderborg.

DEN NY FABRIK

som man indviede i fredags, vil medføre yderligere fremskridt, og man kan med rette betegne den som et vidunder, en kombination af moderne bygningskonstruktion og det sidste nye i rationelle og hygiejniske produktionsmetoder.

Ved receptionen bød fabrikanten de fremmødte håndværksmestre og foreetningsforbindelser velkommen ved et glas vi og fremviste derefter ved en rundgang personligt fabrikken, der afgjort er imponerende.

Fabrikken er tegnet af den uge Sønderborg-arkitekt Erling Nissen, der har løst opgaven fortrinligt. - Den smukke gulstensbygning danner rammen om et effektiv fabrik, og lad os begynde med at beskrive fabrikkens hjerte: produktionshallerne, hvor de lækre salater fremstilles. Alle vægge er belagt med hvide fliser, lyst og venligt virker de og med god plads til de store dampopvarmede kedler, der kan opvarmes og afkøles på rekordtid.

Der står snitte- og hakkemaskiner med en enorm kapacitet og en homogenisator, der sikrer produkterne længere holdbarhed. Speciel opmærksomhed vækker de nye påfyldningsmaskine, der med en påfyldningshastighed af 2400 salatbægre i timen, er en maskine, der fremover kan holdet trit med produktionen. Færdigprodukterne går i store kølerum inden de med kortest mulig varsel går ud til forbrugerne.

HYGIEJNEN I HØJSÆDET

»Uberørt af menneskehænder« er ikke blot en reklametalemåde, men noget, der på Sønderborg Salatfabrik tages så bogstaveligt, at sel hanerne på ståhåndvaskene lligesom på hospitalernes operationsstuer betjenes med albuerne, ligesom alle døre er uden håndtag.

Et dampgeneratoranlæg til desinficering af lokaler og maskiner ved en temperatur på 190°, samt et luftkonditioneringsanlæg, der fornyer luften 24 gange i timen har nedbragt kimtallet på fabriken til kun 4 pr. cm² - noget nær det højst opnåelige.

Man har også tænkt på personalet. Specielle omklædningsrum, toiletter og bad samt en smuk frokoststue med thekøkken, og i frokoststuen endog lænestole, der har givet personalet forudsætninger for et godt arbejdsklima.

Efter den interessante rundvisning samledes man med familien Nisse ved et frokostbord, der noget af en kulinarisk oplevelse.

Fabrikanten rettede en varm tak til Folkebanken for Als og Sundeved, repræsenteret ved direktørerne Palmus og Skov, for støtte og vejledning. Bankdirektør Palmus replicerede i en hjertelig tale, at det var en glæde for banken at medvirke til fremme af den industrielle udvikling i Sønderborg, og at man havde en stor tillid til fabrikant Nissen, som man kendte ikke blot som dygtig og energisk forretningsmand, men også om en ansvarsbevidst arbejdsgiver med et god livssyn.

Yderligere taltes der af stadsdyrlæge J. Pedersen, der glædede sig over, at man på Sønderborg Salatfabrik holdt en så høj hygiejnisk standard og at man fra fabrikkens side selv havde vist initiativ i den retning.

Ing. Jørgensen Teknologisk Institut, hyldede fabrikant Nissen, som havde været en af de ivrigste kursusdeltagere på Teknologisk Instituts hygiejnekursus, og ingeniør Kjeldsen, Grindstedværket, der er en af vore største hjemlige kapaciteter indenfor forskningen vedr. hygiejniske produktionsmetoder indenfor levnedsmiddelindustrien, roste fabrikken. Som personlig ven talte dr. Ernst Rasmussen.

Lørdag fremvistes fabriken for ca. 150 købmænd, og søndag for ca. 200 af landsdelens slagtermestre.

ÆREFULD ORDRE

Gennem Sønderborg Salatsfabriks København-forbindelse har man fra landbrugsminister K. Thomsen modtaget ordrer om leverancer f delilkatesser og TT-sild til Geneve-Konferencerne, et bevis på fabrikkens ry og standard. I denne forbindelse skal nævnes, at en stor eksportordre netop er afgået til Vesttyskland.

HÅNDVÆRKERNE

Ved opførelse af den nye fabrik medvirkede bygmester Hilmer, Graasten, maskinfirma Trepko, København, el-installatør Natorp, snedkerfirma Adolf. J. Wolf, malermester Vosgerau, Køleteknik fa. ATLAS, glarmester P. Cordsen, og for fyrings- og dampanlæg samt blikkenslagerarbejdet, fa. P. Meyland.