Detlefsen & Steins jernstøberi blev grundlagt af købmand, sæbesyder og træhandler J.A. Detlefsen og købmand Berthold Stein Jr. 

Fabrikken blev placeret i førstnævntes købmandsgård i Perlegade 56, der blev udbygget med egentlige fabriksbygninger. Men året efter trak Detlefsen sig ud af firmaet, og i stedet kom jernstøber Carl Vilh. Meyland ind, og dets navn var herefter Stein & Meyland, også efter Meylands død i 1877. Stein fortsatte som eneejer indtil 1907, hvor virksomheden overtoges af ingeniørerne Richard Sidney Almer og Friedrich Waldemar Hasselmann.

Støberiets produkter var især maskiner til teglværksindustrien, og sikkert betød denne underleverandørstatus til Nordslesvigs eneste industri af format, at medarbejdertallet efter et fald fra omkring 40 i midten af 1870'erne til lidt over 20 omkring 1885 kunne holdes konstant omkring de 25 indtil 1914. Desuden producerede Stein & Meyland dampmaskiner og landbrugsmaskiner til det nære marked. 

I 1947 måtte virksomheden efter påbud fra sundhedskommissionen flyttes fra Løngang til Bülowsvej på Sundevedsiden.

Beskæftigelsen er omkring 50 personer, og den årlige omsætning ligger på 2,4 mill. kr. hvoraf halvdelen går til eksport. Stein & Meylands Eftf. er altså en produktionsvirksomhed, som har formået at tilpasse sig ændrede krav og andre forhold end de, som var gældende ved starten i 1857.

Kilde: Sønderjyske årbøger 1987