Vothmanns Have omfattede området fra Voldgade i syd op til Herman Bangsgade mod nord, Kongevej mod øst og Perlegade/Lille Rådhusgade mod vest. 

I 1695 forpagtede slotsgartneren, Peter Vothmann, slotshaven og anlagde her, som den første i Danmark, en planteskole med special i forædling af frugttræer. Planteskolen voksedestøt og blev efter Vothmanns død i 1731 ført videre af hans enke. Ved hendes død i 1765 overtog sønnen, Hans Peter Vothmann, haverne, som han udvidede betydeligt, og hans frugttræer blev en efterspurgt vare. Det var ham, der forædlede en æblesort, "Ville Blanc", som han havde stiftet bekendtskab med i sin læretid på Gråsten Slot - dette æble blev senere det landskendte "Gråsteneræble"

H.P. Vothmanns ældste søn, Johan Georg, uddannet i Lyksborg Slotshave, overtog faderens virksomhed, men døde 33 år gammel. 

Skønt ikke faglært overtog broderen, Nicolai, haverne og planteskolen, som voksede betydeligt. Han byggede et væksthus og indførte da helt ukendte stauder og blomstersorter.

Da han ingen sønner havde, kom spindesiden ind i billedet. En datter gift med købmand Nic. Thomsen, fik en søn, Thomas, som overtog gartneriet og førte det videre på samme høje niveau. Hans søn, som også hed Thomas, overtog det i 1864, vor en del af de store arealer blev eksproprieret, ,byens udvikling tog mere og mere, og byens egen stolthed - det Vothmannsk-Thomsenske gartneri og den gamle historiske have - forsvandt i 1900-tallet.