Historie:

ZR: Zone-redningskorpset

I 1919 etablerede Hans Tychsen sig som taxa-vognmand med to vogne på sin privatadresse, Sct. Jørgensgade 27. Tychsen fik ret hurtigt en hel del kørsel for både stat, amt, sygehus og læger. 

Omkring 1922 indgik Tychsen aftale med Dansk Røde Kors og sygehuset om overtagelse af sygetransporten, og Røde Kors stillede to ambulancer til rådighed, hvoraf den ene kun brugtes til epidemikørsel. 

På et lidt senere tidspunkt oprettedes kontrakter med de fleste kommuner på Als og Sundeved, hvoraf der dengang var 22. Det medførte, at virksomheden flyttede til Kastanie Allé 13, hvor der var både de nødvendige pladsforhold og udvidelsesmuligheder. 

Den 1. januar 1964 blev Zonen og Falck sammenlagt.De to stationledere Fedder Jensen, Falck og Hans Tychsen, Zonen ønskede hinanden et godt samarbejde for de sammensluttede redningskorps.