Forslag til regulering af Kirkegade ved arkitekt Mundt; dette og andre lignende restaureringsforslag blev ikke realiserede

Bedre bymiljø

Da et forsøg på at sikre en total eller delvis sanering af Havbogade, dels ved et total projekt for Det særlige Bygningssyn, dels ved et mere begrænset forslag fra turistforeningen og museet i fællesskab, var mislykkedes, rejste der sig en stemning for at stifte en bevaringsforening for de ældre dele af Sønderborg. 

Forbilledet var en række bevaringsforeninger og fonds rundt om i landet, bl.a. i Tønder. En kreds af interesserede med pedel A. Sandhøj Andersen og malermester Chr. Paulsen i spidsen gik i gang med at undersøge mulighederne for en foreningsdannelse.

Omtrent samtidig var byen kommet i kontakt med professor, arkitekt K. Gottlob, der for byen udarbejdede en oversigt over ca. 500 bevaringsværdige bygninger i Sønderborg. Også byen nedsatte et arbejdsudvalg, hvori bl.a. malermester Chr. Paulsen som byrådsmedlem havde sæde, for at overveje tankerne bag professor Gottlobs bog, der blev udgivet i 1971.

I 1970 afholdtes under forsæde af borgmester Edmund Nielsen et fællesmøde mellem de to interesserede grupper. Her nedsattes et fællesudvalg, og den 15. april 1971 afholdtes den stiftende generalforsamling for den nye forening.

Under navnet "Bedre Bymiljø - Sønderborg" har den siden arbejdet med planlægning-, bevarings,- og miljøspørgsmål i Sønderborg.

 

Foreningen hedder i dag: "By og miljø"

 

Kilde: Sønderborg i 100 år