Annonce fra Adressebog 1924

Club Synneborre, en forening for den sønderjyske dialekt, inviterer ikke-medlemmer til at komme forbi og snuse til foreningen, og måske endda blive medlemmer.

Club Synneborre blev stiftet i 1924 med mødested i "Vester Åby" med mottoet: "Haus e Wonsda Auden.

Den blev oprettet som tværpolitisk klub og for borgere i byen.

Så skete det, at den fik besøg af en Club Sonderburg i Hamborg, og det gav avis polemik, startet af en estimeret lektor på Statsskolen, men han blev kort og godt affærdiget med en salut fra Club Synneborre: "Was racht das dir?"

Klubben gik ind efter nogen år, men blev atter genoplivet igen i 2001.

»Vi er en forening, der værner om det Sønderjyske sprog og for at blive medlem, siger vedtægterne, at man skal være født i Sønderborg eller have boet her i mindst 25 år. Dette tager vi dog ikke så bogstaveligt, men man skal som minimum kunne forstå »Æ sproch«,« fortæller Rita Kamrath fra foreningen.

Club Synneborre holder til i lokaler på Alléen og mødes hver første onsdag i måneden kl. 19 med forskellige foredragsholdere.

Seemannsheim, Søndergade 36, var et stille og hyggeligt samlingssted, som blev drevet af Oline Petersen. Ved genforeningen ændredes navnet til "Vester Aaby"

Foreningens vedtægter ved stiftelsen i 1924:

Vedtægter Club Synneborre

 

Paragraf 1: E Clubs Mål:

E Clubs Mål æ føst og fremmest å sammel de Sønneborre i Gemütlehed, å oprethol de Sønneborre Sproch, å gammel Skik og Waen.

Alle Polletik skal blyw hjem den Auden.

 

Paragraf 2: Betingels få å blyw Mellem:

Enwæ anstændig Sønneborre, de æ fø hæ, eller hæ opløwe sin Barndomsti, å hæ fyldt 25 År, kan blyw aktiv Mellem, få u'en kan Mænd, wen di æ gjywd mæ en Sønneborre Piech, blyw passivt Mellem, altså u'en Stemrett.

Wen di ønske å optejes i e Club, må di mell sej o en Wonsda Auden. E Bestyrels søche så Oplysning om den Betreffende. E Optejen skee we e Generalforsamling

 

Paragraf 3: Bidrag:

De åle Bidrag æ 4 Krone, som Blywe betal mæ en Krone i e Quartal wa dæ blywe auhint a e Boj emo Kwidding.

Wen dæ blywe Mellem edde 1. April 1924 må betal en Krone Indskud. Æ et Mellem æue 65 År, blywe dæ ingen Kontingent awfolangt.

 

Paragraf 4: E Bestyrels:

I e Bestyrels kan selvfølgelig kun e Synneborre blyw wol'. Den besteer au 1 Forman, 1 Nestforman, 1 Sekretär, i Kasserer å 2 Bisiddere. Alle Arbe blywe udføe u'en Betaling.

 

Paragraf 5: E Forsamlinge:

Dæ auholles Generalforsamling wæ føst Wonsda i e Moone, fou'en æ dæ gemütle Sammelkomst wæ Wonsda Auden, få dem de hæ Ti å Lust.

We den Generalforsamling, wa de blywe auhollen i e Januar wæ År, skal der wæhles et nyt Bestyrelsesmellem få den, wa dæ edde e Reglemang trin tebag, fou'en blywe e Regnskob fåloj.

2 Rewisorer blywe wol', som i Årets løb skal rewidere e Rejnskab å gi Oplysning derom. E Rewisore kan te wæ Ti see i e Bøche å e Kass.

We den Forsamling blywe e Boj å Wol'.

 

Paragraf 6: Taf au e Ret å we Mellem:

Enwæ, som forstyrre e Clubs Gemütlehed, Ro å Ordning we e Sammelkomste, må fin'n sej i å blyw strochen. De bestemmes we e Generalforsamling.

 

Paragraf 7: E Clubs Opløsen:

E Club kan blot blyw opløst o den Måde, de di hall a e Mellemme fålange et å to tredjedele a de tilstedewerende stemme derfå. E Clubs Formue anwennes te gammel trængen Sønneborre.

 

Sønneborre, i März 1924

 

E Bestyrels:

Hans Lohse

Jacob Ohlsen

Heinrich Christensen

Margrete Petersen

Meta Eichorn

 

Kilde: Kai Edvard Larsen, Borgerliv i Sønderborg, 1972