Den 15. september 1877 stiftedes Sønderborg Frivillige Brandværn med 56 aktive medlemmer. Reskaber og udrustning blev dels bekostet a byrådet og dels af en privat sparekasse. 1885 oprettedes Sønderborg Frivillige Brandværns Orkester.

I 1903 nåede værnet op på 121 medlemmer, de højeste medlemstal nogensinde.

Under 1. verdenskrig blev omkring 70 medlemmer indkaldt til krigstjeneste, og værnet suppleredes med forhenværende brandmænd og en del ældre borgere. 

Det frivillige system kendtes ikke i kongeriget, og ved genforeningen udførtes et stort arbejde for at beholde de frivillige brandværn, og ved god forståelse fra myndighedernes side lykkedes det at få systemet ind under dansk lovgivning.

Under 2. verdenskrig spillede brandværnet en væsentlig rolle i det civile beredskab. Såleds var der hele krigen igennem brandvagt på brandstationen hver nat af frivillige brandmænd og CB-brandmænd. 

Sønderborg Frivillige Brandværn har i årenes løb haft til huse forskellige steder i byen, men fra 1. oktober 1909 i kommunens ejendom på Løkken, hvor også den nye station blev opført i 1950. 

Samfundet, som skulle betjenes af bl. a. Sønderborg Frivillige Brandværn, var på vej ind i en tid, hvor udviklingen indenfor teknik og industri gik meget stærkt. Kravene til det frivillige brandværn og til den enkelte brandmand blev større efter at brandloven ligestillede de Sønderjyske frivillige Brandværn med landets øvrige brandvæsner.

Den 15. september 1977 kunne Sønderborg Frivillige Brandværn fejre sit 100 års jubilæum.

I 1992 vedtog folketinget en ny beredskabslov. Intentionerne i den nye lov, var en sammenlægning af Civilforsvaret og Brandvæsenet til en enstrenget organisation. Dette medførte nedlæggelsen af Civilforsvarsstyrelsen og Statens Brandinspektion. Disse organisationer blev herefter samlet i en ny organisation under navnet Beredskabsstyrelsen.

Lovændringen gav naturligvis anledning til fornyede overvejelser i Beredskabskommissionen, overvejelser om at udflytte brandstationen, idet man så kunne samle Administration, Sønderborg Frivillige Brandværn og Det Supplerende Beredskab under samme tag. Beredskabskommissionen undersøgte forskellige muligheder for en velegnet placering af en ny brandstation. Første plan man valgte var at ombygge det gamle forbrændingsanlæg på Nørrekobbel. Efter nærmere undersøgelser, gik man fra denne løsning, og i stedet valgte man at købe Energiselskabet Sønderjylland Syd`s bygninger på Vestermark 10 - 12 . Bygningerne havde tjent som garager og værksted. Bygningerne blev købt og et projekt for ombygningen blev udarbejdet. Endelig i år 2000 kunne den nye brandstation tages i brug.

Samtidig med beslutningen om at opføre en ny brandstation, vedtog byrådet at anskaffe 4 nye brandbiler til Sønderborg Frivillige Brandværn. Denne beslutning blev truffet fordi de køretøjer vi hidtil havde anvendt, havde en gennemsnitsalder på mere end 25 år. De var forældede, og meget dyre i drift og vedligeholdelse. De nye køretøjer blev indsat samtidig med at den nye brandstation blev taget i brug. Dette var i sandhed en stor dag for mandskabet i Sønderborg Frivillige Brandværn.

Sønderborg Frivillige brandværn blev nedlagt ved en generalforsamling i 2015. og overskuddet fra kassen blev givet til velgørende formål.

Kilde: Sønderborg i 100 år og Brandstation Sønderborgs hjemmeside