Sønderborg friv. Brandværnsorkester's historie:

De første frivillige brandværn opstod i Sønderjylland omkring 1870. Danmark havde mistet hertugdømmerne Slesvig og Holstein til preusserne efter slaget på Dybbøl Banke. Længere sydpå kendte man allerede til at organisere sig i frivillige enheder for at bekæmpe ulykker og brand. Skikken bredte sig til det nuværende Sønderjylland (Nordslesvig).

Når en gård eller anden bygning brød i brand, opstod der et behov for at kunne tilkalde de frivillige brandmænd. Det kunne ske ved trompetsignaler eller trommer.

Ud fra disse alamerings signaler opstod der en lyst blandt brandmændene til at videreudvikle det musikalske, og de første spæde skridt henimod egentlige brandværnsorkestre var taget.

Sønderborg friv. Brandværnsorkester blev stiftet i 1885. Orkestret måtte holde en kort pause fra 1979 til 1981, da det ikke var muligt at finde en egnet instruktør. På initiativ af bl.a. Brandkaptajn Paul Muhlig blev orkestret reetableret den 9. november 1981 med Ejner Lund som dirigent.

De senere år har orkestret oplevet en stor tilgang af nye musikere, herunder mange unge, og troen på orkestres fremtid er stor blandt medlemmerne.

 

Brandværnsorkesterets hjemmeside