Cathrinelund i Møllers tid
1990'erne - forfald inden nedrivning

Cathrinelund blev oprindeligt bygget sorn en skovfogedbolig af hertug Frederik Christian af Augustenborg som Smedehave.
Området kom i familien Lorenzens eje efter en byttehandel med hertugen, som skete i 1811. I 1847 blev stedet solgt til løjtnat Thomas von Jessen, der året efter overlod stedet til sønnen, Christian Jessen. Han fik efter et års tid eller to lov til at have beværtning på stedet.
Daværende kantor (leder af kirkekorets sang) Grimm Sønderborg gav Cathrinelund sit navn efter værtinden Cathrine Jessen. Senere blev Cathrinelund overtaget af familen Møller, som ejede stedet frem til sidst i 1930'erne. Derefter blev stedet overtaget af Andreas Petersen,som havde stedet frem til cirka 1960.
Cathrinelund var i mange år kendt for pinsefesterne og. musikken om søndagen. Men stedet har rummet mange andre forskellige forlystelser. Blandt andet en 150 meter lang skydebane.
I slutningen af 1930'erne var der også speedway-bane, og fra 1960 har der været bowling-bane. Ulkebøl-Hørup Sogns Ringriderforening holdt i mange år deres ringridning ved Cathrinetund. Under krigen var der også dyr fra Hagenbeck Dyrepark ved Hamburg.
Stedet var i nyere tid kendt som et underholdningssted med danseaftner, kro, diskotek og banko. I 1990 blev Cathrinelund på en tvangsauktion solgt til Carsten Hauerberg, der ville lave et idrætshus. Nye ejere kom til i 1994, og de ville bygge boliger. Men det ville kommunen ikke gå med til, og stedet sygnede stedet hen til en ruin.
I 1997 blev stedet overtaget af Sønderborg Kommune og overgivet til Skov- og Naturstyrelsen, Bygningen
Cathrinelund blev revet ned i efteråret 1997.