For at få et passende ramme omkring foreningens møder (Sønderborg Håndværker- og Industriforening), drøftedes gang på gang muligheden for eget hus. I 1952 lykkedes det at erhverve Chr. IIs Gade nr. 1, en ejendom som oprindelig var bygget  til Odd Fellow. Efter nogen ombygninger og en lille udvidelse afgav stueetagen et passende mødelokale med køkken, toiletter og garderobe samt et bestyrelsesværelse.

Ved fælles indsats fremskaffedes møbler, service og køkkengrej, og en dame som bestyrerinde var der skabt et samlingssted for foreningen såvel som for de forskellige laug. Under navnet ”Håndværkets Hus” blev lokalernes og ejendommens drift så nogenlunde tilfredsstillende, men en effektiv udnyttelse krævede antagelse af et faglært værtspar, så der kunne blive mulighed for daglig søgning af andre gæster end netop foreningsmedlemmer. Værten gav så etablissementet navnet: ”Industri-Restaurant”.

På grund af skrappe huslejerestriktioner og fastlåste huslejer meldte der sig efterhånden en del problemer med hensyn til fornyelse og udlejning samt udvidelse af lokalerne for at få flere mødelokaler. I forbindelse med de resterende elevhold på Teknisk Skole overvejedes en kombination af skole- og mødelokaler, men disse tanker fik efterhånden en drejning mod hotelvirksomhed, en udformning som ejendomsudvalget tumlede intensivt med. Der indhentedes arkitektprojekt, responsa fra hotelkapaciteter samt finansieringsplan. Da det efterhånden stod klart, at finansieringen blev meget svær for ikke at sige umulig, og der ikke var fuld enighed om personlig kaution samtidig med, at værtsparret ikke ville fortsætte, vedtoges det på en ekstraordinær generalforsamling at afhænde ejendommen.

Med en pæn fortjeneste blev ejendommen i 1961 overdraget til de nye ejere, som efter en betydelig udvidelse genåbnede restauranten under navnet ”Slotsrestaurant”, og dermed var det slut med eget hus. 

Med henblik på de problemer, som andre håndværkerforeninger har med deres foreningsbygninger, skal man vist ikke være ked af ikke at have engageret sig yderligere i restaurations- og hotelplaner.

Kilde: Sønderborg i aktivitet, 1920-1970, Sønderborg håndværker- og industriforening.