Hotellet endnu inden udsigtstårnet blev fjernet.
Beliggenhed Hotel Dybbøl Banke.
Omtrent hvor Historiecentret er nu.

Hotel Dybbøl Banke var et 4 etagers hotel (3 etager hvis man så det fra vejen) beliggende på Dybbøl Banke, lige vest for, hvor Historiecenter Dybbøl Banke ligger i dag. Hotellet blev revet ned i 1989-1990.

I 1885 blev et stort tysk hotel Düppelhöh (Hotel Düppöl Höhe) bygget på Dybbøl Banke over for det tyske monument Düppel Denkmal fra 1865. Området var dengang tysk. Hotel Dybbøl Banke og husene generelt på Dybbøl Banke havde et Tysk arkitektonisk præg.

Hotellets indre:

Hotel Dybbøl Bankes indre bestod i stueplanet af en reception i forbindelse med en stor restaurant, en festpavillion forskudt for restauranten mod vest ud mod vejen.

Et større selskabslokale mod øst, med plads til omkring 100-120 personer, og ikke at forglemme den helt store festsal, med plads til omkring 140 personer vendt bagud i hotellet i forhold til vejen. Dertil var der "Dybbølstuen" et konferrencerum til omkring 35- 40 personer. Kontor, stort industrikøkken, små lagerrum, kølerum mv.

I kælderplanet var der vaskekælder, værksted, garage, større lager med store forarbejdningsmaskiner til levnedsmidler, og en meget stor krybekælder under den store festsal. På 1. og 2. sal var der hotelværelser. Omkring 20 værelser var der i alt, alle med en super udsigt, enten til kongeskansen (skanse X) eller ud over Vemmingbund og Flensborg Fjord samt Alssund.

Helt oppe på taget øverst oppe (Hotellet havde 2 høje rygninger), havde Danmarks Radio antenner monterede, da Hotel Dybbøl Banke var det højeste punkt i området, og kunne derfor dække hele Sønderborg by med signaler.

Fra Hotel Dybbøl Banke foretog Philips i 1967 nogle målinger på farvetvsignalet fra Flensborg-senderen. Det var før man kunne købe farve-tv i Danmark.

I en periode blev hattemagere/Modist fra Håndværkerskolen i Sønderborg uddannet der.

Vest for hotellet lå yderligere en bygning, hvor der var offentlige toiletter mv. Denne bygning lå, hvor indgangspartiet i dag er til Historiecenter Dybbøl Banke.

Fra 1. december 1976 var Hotel Dybbøl Banke forpagtet af Landpost Hr. Aage Helmuth Christensen og Fru. Ingrid Christensen frem til efteråret 1985, hvorefter disse købte en anden restaurant i Sønderborg, nemlig Strandpavillonen. Fra efteråret 1985 overtog et par fra Fyn forpagtningen, hvilken de havde indtil deres konkurs lige inden nedrivningen af hotellet.

Kilde: Wikipedia