Helgolandsgade 11 i Sønderborg fungerede fra 1921 til slutningen af 1980'erne under navnet Haus Adalbert (opkaldt efter gadens gamle navn Prinz-Adalbert-Straße) som det tyske mindretals forsamlingshus. Den store bygning til højre var opført 1906 som hotel og restaurant - men tilbygningen til venstre er bygget af mindretallet i en symbolsk slesvig-holsten hjemstavnsstil, tegnet af Heinrich Stav.

I Sønderborg havde den stærke tyskhed før 1920 udfoldet sig overalt i byen, bl.a. på officerskasioet og marinehjemmet Seemannsheim. Her oprettedes i 1920 Deutscher Bürgerverein für Sonderburg, som kort efter købte Hotel Prinz Adalbert, der i 1906-07 var blevet bygget af brygger Petersen som værtshuslokaler for marinestationens personel.

I de følgende år blev Haus Adalbert samlingssted for byens tyske foreningsliv, og i 1927 kunne man indvie en større tilbygning med teater- og festsal. 

Hvor den gamle bygning er i typisk jugendstil, er tilbygningen fra 1927 udført i en raffineret nyklassicisme med stærke hjemstavnstiltræk, bl.a. de brede gesimser, den store gavlkvist og vinduesrundernes lavformat. 

I byggesagen er tegningerne til huset underskrevet af den tidligere stadsarkitekt Friedrichs, men i omtalerne af indvielsen takkes den egentlig arkitekt, den slesvig-hostenske Heinrich Stav.

I mange år havde stedet byens eneste keglebane (indtil keglecenteret på Damgade blev bygget (i 1980'erne?). Der var flere kegleklubber, både tyske og danske, der hver havde en fast dag på banen på Adalbert, bl a Matador (herrer) og Hexenschuss (damer).

I dag rummer bygningen forretninger og lejligheder.

Tårnet blev i sin tid reatureret med støtte fra Sønderborg kommune.

Kilde: Sønderjyske forsamlingshuse, Det regionale kulturmiljøråd, Sønderjyllands kulturmiljøer - nr. 10