Niso Sushi

Store Rådhusgade 3
Tidligere Anglerhof  -  et af byens finere hoteller.
Efter 1900 Hotel Prinz Heinrich
Indeholdt også Wiener Kafé.
I nyere tid Zanzibar.
I dag Niso Sushi
Frimurerlogen Den Faste Borg, Herman Bangs
Gade, havde her på 1. sal  sin start 1889-1903.
Museet havde fra 1908-10 sin første udstilling her.