Gastwirtschaft Rondeel - yderste til højre i billedet den oprindelige toldbygning.
Hotel Rondeel
Efter 1920: Slotshotellet - den 'ny' toldbygning kan anes til højre i billedet.

Sønderbro:

I årene omkring 1920 var der følgende hoteller m.m. omkring Sønderbro: "Stadt Kiel", "Rondeel", "Palmehaven" samt Dampsikbspavillonen, toldbygningen, den offentlige vægt og Dampskibsselskabets pakhus med til at præge livet ved Sønderbro, som navnlig i tysk tid var afskibningssted for alsiske kreaturer til Kiel og Hamborg.

En gang ugentlig, undertiden op til to gange ugentlig, var der et pulserende liv ved "Hotel Rondeel", som da havde stor søgning af kreaturhandlere, slagtere og landmænd, som foruden at ordne det finansielle i forbindelse med eksporten, forstod at vurdere "Rondeel"s køkken, hvor fru Thomas Hansen residerede.

 

(Chr. Paulsen, En Sønderborg Mosaik)

Hotel Rondeel

Hotellet var bygget delvis ind på den ene af slottets rotunder i 1884.

Hotellet var fint udstyret og køkkenet var prima.

Her gik byens mere velhavende familier hen, når de ville spise en god middag.

Efter 1920 ændredes navnet til Slotshotellet

Hotellet blev nedbrudt i 1938

Omtrentlig beliggenhed af tidl. Hotel Rondeel.