Nørrehavnegade 8.

Den blev opført 1906-07 med henblik på at betjene marinerne.

For driften stod Lauritz Petersen og var blandt de få marineetablissementer, som fik god søgning af flådens folk. 

Desuden blev der udlejet værelser især til de lavere officerer.

Her havde Bruno Topff en overgang tilholdssted efter 'revolutionen' i 1918

Se også: