Stadt Hamburg, i dag Jensens Bøfhus, var især under treårskrigen byens kulturcentrum. 

Her spilledes der teater og gaves koncerter. At det var borgerskabets samlingssted, fremgår blandt andet af Den borgerlige Sangforenings annonce i 1849. Heri understreges, at ”af den tjenende klasse tilstedes ingen adgang”. Samme år hyldede man her general Schleppengrell. 

Stadt Hamburg var senere byens biograftetater. I 1916 vistes her den første farve- og tonefilm. Man holdt rødt glas foran objektivet, når kanonerne udspyede ild, og bag lærredet lavede man kanontorden med brædder. Det var meget dramatisk. Filmen titel var ”Pax eterna, da Friedensschiffe”. Den var inspireret af Henry Fords plan om udsendelse af et fredsskib.

Kilde: Sønderborg billeder fra svunden tid.

Straks efter 1864 måtte der ikke opføres danske teaterforestillinger i Sønderborg. Kun langsomt og med mange hindringer lykkedes det efterhånden at gennemføre enkelte arrangementer fra begyndelsen af 1870'erne. Og hvor der til danske skulespilforestillinger samledes et talrigt publikum, sket det derimod ofte for tyske selskaber, at turnéen måtte afbrydes på grund af manglende tilslutning. 

I første halvdel af marts måned 1882 gennemførte ”Theatre du Boulevard”s personale fra København en række godt besøgte forestillinger på ”Stadt Hamburg”s teater i Perlegade. Selskabet, der var under ledelse af direktør Wilhlem Petesen, havde tidligere gæste byen og talte ypperlige kræfter. 

Kilde: Sønderborg i 100 år

Hotel Stadt Hamburg fungerede frem til 1920, herefter blev forhus og facade moderniseret og der blev indrettet butik. 

I 1933 overtog bagermester A. Hansen stedet og indrettede Café Løkken.

I 1962 blev det så til Centrumfrugt og fungerede som sådan frem til 1998, hvor blev til Jenens Bøfhus.