Restaurant Zur Börse, Kirkegade 1

Kirkegade 1.
Indehaveren hed Willy Schön. Det var et lystigt marinesamlingssted, her kom næsten kun militærfolk.
Under Zur Börse lå Mutter Bom's kælder. Det var et trangt og lavloftet lokale. Her kom især dansek håndværkssvende. Den blev nedlagt i 1913