4 HK bådmotor med revnet cylinder. Befinder sig på Industri Historisk Samling Sønderborg.
Værkstedet på Sundgade

K.P. Rasmussen Eg startede i 1921 et maskinværksted i Sundgade, senere Langbrogade, han betjente først og fremmest havnens fiskere. Først i 30'erne begyndte han at fremstille bådmotorer.

Han har nok ikke selv konstrueret motorerne. På den tid var det meget almindeligt for mindre virksomheder at få en omrejsende ingeniør til at udføre beregninger og tegninger. Der er gennem årene fremstillet 3 typer 4-takt benzinmotorer. Udover ydelese var alle tre typer forskellige i opbygning. 

Først kom han med en 1-cylindret 4 HK motor med knastakslen på tværs. Der opstod hurtigt et behov for en lidt større motor. Det blev en helt ny konstruktion, stadig 1 cylinder, men nu med 6 HK og knastakselen parallelt med krumtappen. Men udviklingen stod ikke stille, fiskerne krævede stadig kraftigere motorer. Der blev så konstrueret en 2 cylindret på 12 HK med de to cylindre sammenbygget i en blok. Produktionen er antagelig start i 1932 og sluttet i 1955. Der er ca. fremstillet 102 stk.

K.P. startede som sagt i 1921 som selvstændig og efter 23 år overdrog han virksomheden til sine to lærlinge Heinrich SChnoor og Hans Sønnichsen, som var udlært i 1941. I 1955 udgik Schnoor af foretagende, og Sønnichsen fortsatte alene til han lukkede i 1989 på grund af alder.

Den sidste EKKO motor blev fremstillet i 1955. Der havde engang været nogle forsøg med at fremstille en dieselmotor. De sidste mange år reparerede man små bådmotorer og til sidst en masse påhængsmotorer.

Om Ekko-motorerne fortælle: De var noget grådige, hvad benzin angår, derfor blev de svejset en 5 øre på stemplets top, så blev de mere økonomiske.

De to færgebåde som i mange år gik mellem Kegnæs og Høruphav sejlede en overgang med 12 KH EKKO motorer. Der var på den tid en del fiskere på Als og Sundeved, som sejlede med EKKO-motorer.