Hvor nu aflastningsgaden går, lå en virksomhed, som siden 1853 og op gennem mere end 100 år var en af byens betydningsfulde arbejdspladser, nemlig Ekspoortbryggeriet. DEr var i sin tid om vinteren transport af is fra Mølledammen, når den var tilfrosset, og det var den som regel hver vinter. Disse isskoller blev fyldt ned i bryggeriets ishus, hvorfra der så gennem lang tid kunne hentes forsyning til eget forbrug samt sælges til kunder ude i byen.

Dette ishus sammen med kedelhus, maskinhus, bryghus, malteri, mineralvandsafdelinge, hesestald, vognhus og med beboelseshus langs Kærvej dækkede et meget stort område. 

Bryggeriets jorder gik helt ud til Bosager, og langs den nuværende Helgolandsgadevar der arealer, hvor forøvrigt den første ringridning fandt sted.

Det var i 1853, at brændevinsbrænder eller destillateur, som det hed. Peter Petersen begyndte at brygge øl efter en god recept, og hans produkt vand ry udover hjemstavnen, helt til Flensborg og Angel. Sammen med den tids lokale skibsredere foretoges et eksportfremstød, som resulterede i salgsmuligheder på Kinakysten og i Sydamerika. Slægterne Karberg og Ahlmann var de betydeligste købmænd og skibsredere, som formåede at drive udenrigshandel med byens og øens produkter op til årene i 1880'erne.

Peter Petersen jr. overtog bryggeiet i 1875 og udvidede på forskellige områder, så produktionen kom op på 9000 tønder øl årligt.

Bryghus, kedelhus og maskinhus blev opført i 1906, og medarbejderstaben steg til omkring 50 personer. Endnu i 1945 var der 14 kvindelige og 28 mandlige medarbejdere. Men konkurrencen fra det store københavnske bryggerier begyndte at gøre sig gældende.

I 1918 Havde tredie led overtaget virksomheden, nemlig brygger Chr. Petersen, som også lod foretage fornyeleser, dog nu begrænsede salget sig til det hjemlige marked. Men som andre af landsdelens bryggeier måtte Sønderborg kapitulere. Bryggeriet blev i 1956 opkøbt af Albani bryggerierne i Odense. Albani instillede herefter fabrikationen af øl, men videreførte produktionen af mineralvand frem til 1976, hvor bryggeriet blev lukket. 

Kilde: Sønderborg i forvandlingens tegn - III