Perlegade 97 - nu EDC Nystaden
Emil Gade

Maskinfabrikken blev startet 1850 af jernstøber P. Petersen, der stammede fra Sønderborg. Det er den ældste maskinfabrik og jernstøberi i området. På maskinfabrikken, der på det tidspunkt beskæftigede 16-16 mand, fremstillede man særlig hestegange og mindre landbrugsmaskiner. i 1872 solgte Petersen virksomheden til Dr. Fr. L. Emil Gade, efter hvis død enken, Theododre Cathrine Henriette Gade, født Hansen, førte den videre, for efter nogle års forløb at overdrage fabrikken og støberiet til sønnerne Peter og Vilhelm Gade.

Disse udvidede fabrikken ret betydeligt og beskæftigede gennem flere år mellem 30 og 40 mand. De gik over til at fremstille større landbrugsmaskiner, dampmaskiner, kakkelovne, komfurer m.m. - Så kom verdenskrigen og virksomheden gik i stå.

Efter krigen kom foretagendet i gang igen, og blev i 1921 overtaget af Peter Gades ældste søn og dennes onkel M.P. Drescher i Aarhus. De førte foretagendet videre som et interessantselskab. Den forretningsmæssige ledelse blev overdraget til H.F. Petersen, der havde været tilknyttet fabrikken i 32 år, og købmand M.L. Bossen.

Den beskæftigede efterfølgende ialt 10-15 mand. Støberiet gik ind og man gik over til hovedsaglig at udføre reparationer.

I 1925 solgtes firmaet til Carl A. Nielsen, der drev det videre som maskinfabrik.