sideriver/Høvender og grønthøstere klar til afskibning

JF-FABRIKEN, J. FREUDENDAHL A/S

I året 1951 startede en beskeden virksomhed i metalbranchen, og den skulle få stor betydning for Sønderborg. Det var en gårdejersøn fra Rejsby, ingeniør J. Freudendahl som påbegyndte fremstillingen af -JF-letbinderen. Medarbejderstaben var i begyndelsen 6 personer, de første 10 år gost 500 personer, nu (1970) er tallet på medarbejdere oppe på ca. 1000.

Ingeniør J. Freudendahl hvde den tanke, at landbrugsmaskiner burde kunne tilpasses mindre brugsstørrelser samt den af nødvendighed fremtvungne industrialisering i landbruget. Med den stigende afvandring fra landbruget blev det også mere og mere nødvendigt med enkle, lette driftssikre og økonomiske redskabsmaskiner, som kunne betjenes af én person.

Udviklingen vist, at ingeniør J. Frudendahl så rigtigt. Med -JF-mejetærskeren, -JF-universalvognen, -JF-foderhøsteren og – JF-sidevenderiven har Freudendahl og hans medarbejdere skabt maskiner, som gør gavn i 50 landes landbrug. Beliggenheden ved havn og andre gode forbindelsesmuligheder har været et godt aktiv for borttransporten af de omfangsrige landbrugsmaskiner. Kun  Chr. d. X's Bro kan virke sinkende og generende for de 130 maskiner, som daglig forlader Sønderborg, med 75% til udlandet og de 25% til hjemmemarkedet.

Omsætningen var i 1969 oppe på 85 millioner kr., og det siger sig selv, at det areal, som en sådan virksomhed beslaglægger, er betydeligt større end den grund ved Vølundsgade, hvor den første maskine blev samlet i 1951. Daværende gartner Bloms store frugtplantage blev efterhånden ædt op, og sammen med det nys erhvervede areal ved Ulkebøl Landevej med derpå rejste haller, fik -JF- 4,4 ha under tag.

-JF-Fabriken overfløj ganske byens andre produktionsvirksomheder, og har dermed været med til at forme Sønderborg og omegns udvikling, så de for en moderne by nødvendige menneskelige trivselsmuligheder næsten ikke har kunnet følge med. 

Udover virksomheden i Sønderborg har -JF-Fabriken datterselskaber i Vesttyskland, England, Irland, Belgien og Spanien. I Irland og Spanien er der oprettet fabriker, der dels foretager samlemontage, dels produktion af specielle maskiner til de pågældende markeder.

Trods mangel på de nødvendige råstoffer og i konkurrence med industrilande som Vesttyskland og England har -JF-produktiet kunnet hævde sig, hvilket i sig selv er en stor bedrift.

Op igennem 90’erne samarbejder JF-Fabriken med den tyske virksomhed Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH om produktion af river og vendere, og salg af frontlæssere. Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH bliver grundlagt 1878 i Luckenwalde nær Berlin. Mellem 1906 og 1945 ligger firmaet i Torgau ved floden Elben, og efter krigen forsætter firmaet i Lengede sydøst for Hannover. Her udvikler og producerer Stoll Maschinenfabrik GmbH roeoptagere, græsmaskiner og frontlæssere.

I 1999 bliver Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH 100% overtaget af Freudendahl Invest (JF-Fabrikens moderselskab). Fra 2005 koncentrerer Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH sig udelukkende om produktion af STOLL frontlæssere, og fabrikken er i dag Tyskland førende, og Europas anden største producent af frontlæssere. På samme tid bliver produktionen af hømaskiner overført fra Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH til JF-Fabriken. JF-Fabriken får dermed et samlet produktprogram af maskiner til produktion og udfodring af grøntfoder til kvægbruget, der bliver markedsført under navnet JF-STOLL.

Den 26. September 2011 blev JF-Stoll overtaget af Kongskilde Industries A/S. Kongskilde er et selskab med stærke traditioner og innovative brands - og Kongskilde er i dag kendetegnet ved at udvikle produkter, der bidrager til en effektivisering af det moderne landbrug. Kongskilde er med overtagelsen af JF-STOLL blevet en ’’full line’’ virksomhed indenfor jordbearbejdning, græsmaskiner, fuldfodervogne, kornbehandlingsanlæg og anlæg til plast-, papir- samt emballageindustrien. Virksomheden er repræsenteret med egne selskaber i 13 lande og med produktion i 4 lande. Kongskilde-gruppen ejes af DLG koncernen.

Kilder: Sønderborg i aktivitet, 1920-1970, Sønderborg håndværker- og industriforening, Kongskilde hjemmeside.
Tekst: Høstmaskiner Service JF

Historien bag landroveren

JF underskrev i okt. 1974 en kontrakt med The Agricultural Bank of Sudan om levering af 100 mejetærskere type MS 105. Kontrakten omfattede desuden 2 stk. Land Rover service biler, som blev leveret fra Sønderborg sammen med maskinerne.

Kilde:  Hans Petersen, regional eksportchef på JF 1973 - 2007