Fabriksbygningen på Voldgade

Et firma, som på forskellig måde har haft betydning for Sønderborgs udvikling, er Fa. Møller & Co., som kan føre sin oprindelse tilbage til til 1902, da købmand I.C. Møller, Flensborg begyndte en groshandel med tekstilvarer.

Efter 1920 flyttedes en afdeling til Sønderborg, hvor den ene udvidelse efter den anden bevirkede, at næsten hele arealet: Voldgade bag batterivej ned til Strandvej blev bebygget med tre-etagers fabriksbygninger. Denne bygningsform var i længden ikke rationel nok, hvorfor der ude ved Ulkebøl Landevej rejstes en stor et-plans bygning, som kunne rumme både produktion og handelsvirksomhed.

Ved en lyanktion med statskonsulent Toftdahl Møller og grosserer Traugott Møller som initiativtager blev det muligt at få et Teknikum til Sønderborg med placering i Møller & Co.'s bygninger. Det forhold, at bygningerne kunne anvendes uden ombygning af nogen art, gav fri bane for et Sønderborg-Teknikum.

Fa. Møller & Co. var en deicderet kvindeindustri, og dermed et godt supplement til øens store mandeindsustrier. Antallet af beskæftigede lå mellem 300-400, og indenfor fabrikationsafdelingen gik 80% til eksport.

I 2009 indgik Møller & Co. konkurs efter 107 års virksomhed. Resterne af virksomheden blev opkøbt af DK Company fra Ikast.