P. Jørgensens maskinfabrik blev grundlangt i 1906

Den begyndte inden for små rammer, nærmest som en slag mekanikerværksted. De to første år blev virksomheden drevet af P. Jørgensen og Georg Nielsen i fællesskab, men i 1908 udtrådte GEorg Nielsen og Jørgensen førte foretagendet videre. 

Det antog et stadig større omfang og man gik over til at fremstille tærskemaskiner og motorlokomobiler. Dette har man fortat med, idet virksomheden er bleven betydeligt udvidet og nu hører ind inder Sønderborgs Største.

Fabrikken beskæftiger ialt 63 mand og har bebygget et areal på ca. 1100 kvadratmeter.

Man fremstiller stadig som speciale tærskemaskiner samt halmpressere og kvashuggermaskisner. Endvidere har fabrikken leveret maskiner til fleste motormøller i amtet (Sønderborg), ligesom den har leveret maskiner til en hel række af de mest kendte mejerier og et par enkelte slagterier.

Fabrikken brændte i 1922 og 1926. Kørte dårligt og blev solgt ca. 1929.

Kilde: Haandværk og Industri i Sønderborg Amt, 1924