Indtil 1857 lå der ved Engelshøjgade en gammel oliemølle, der tilhørte Peter Schmidt. Han havde opført en dampmølle nede ved havnen. Desuden havde han et kalkbrænderi.
Gaden—den nuværende Helgolandsgade—kaldtes Schmidts vej, og den måtte ikke betrædes af uvedkommende.

Over dampmøllen lod Schmidt male et skilt med gule bogstaver:
”Gud, hold Din almægtige Haand over den
Og lade den virke til Gavn for mig og mine.”


Omkring 1869 blev bygningen solgt til den tyske stat, som indrettede den til torpedostation. Nogle år senere blev den solgt til et konsortium, der begyndte en margarinefabrik. Det gik ikke godt og Knarhøj overtog bygningen  og indrettede talgsmelteri.